Certyfikat „Lepsza Szkoła”

lepszaW roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”, prowadzonym przez GWO. Celem projektu było badanie efektywności nauczania języka polskiego   w klasach IV – VI.

Nauczyciele systematycznie prowadzili badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się wystandaryzowanymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, analizowali osiągnięcia uczniów, porównywali je  z wynikami pozostałych uczestników projektu i wyciągali wnioski do dalszej pracy.

Dzięki temu nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobry wynik z języka polskiego na sprawdzianie szóstoklasisty.

nauczyciela języka polskiego

Danuta Szwaj