Apel profilaktyczny dotyczący ciężaru tornistrów, segregowania odpadów oraz profilaktyki przeciwwirusowej.

3 marca uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w apelu profilaktycznym, który przygotowały i poprowadziły dyrektor szkoły Lidia Reps oraz wicedyrektor Beata Zielińska.

Pani dyrektor zwróciła uwagę uczniów na zbyt ciężkie tornistry, jakie noszą do szkoły. Poprosiła jedną z uczennic klasy I, aby wraz z wychowawczynią przyniosła swój tornister. Dziewczynka udzieliła zgody na otworzenie tornistra i wyjęcie podręczników oraz innych rzeczy, jakie się w nim znajdowały.
Pani Lidia Reps  zwróciła się do uczniów z prośbą o pakowanie  podręczników  zgodnie z planem lekcji. Dokładnie omówiła, jak prawidłowo spakować i nosić tornister oraz dlaczego wkładanie do niego  niepotrzebnych rzeczy może być szkodliwe dla kręgosłupów uczniów.
Nauczyciele powinni wymagać noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów i przypominać dzieciom, by zostawiali w szufladkach większość niepotrzebnych książek w danym dniu.
Pani dyrektor zobowiązała nauczycieli do poprowadzenia zajęć dotyczących profilaktyki wad postawy, w tym m.in. wynikających z przeciążenia plecaków, w oparciu o ulotki informacyjne, które  każdy uczeń otrzymał podczas apelu.
Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu było segregowanie odpadów w naszej szkole. Atrakcyjną formą przekazania wiedzy była prezentacja pojemników do segregowania śmieci, które znajdują się na korytarzach szkolnych. Pani Lidia Reps wspólnie z dziećmi omówiła zasady segregowania. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą prawidłowej segregacji biorąc udział w ćwiczeniu praktycznym, podczas którego pani dyrektor sprawdzała, czy śmieci  znajdują się w odpowiednich pojemnikach.

Najważniejszym tematem omawianym podczas apelu była konieczność zachowania podstawowych zasad higieny przy zachorowaniach wirusowych.   Pani dyrektor z pomocą prezentacji multimedialnej omówiła profilaktykę przeciwwirusową.  Zaprezentowała, w jaki sposób  powinno się myć ręce. Zwróciła uwagę na konieczność wietrzenia sal lekcyjnych, stosowania jednorazowych chusteczek higienicznych, czy środków antybakteryjnych.
Zostały  przedstawione sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia  koronawirusem.