Życzenia Dyrecji szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim Państwu życzę sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń i pomyślności w życiu osobistym. Mam nadzieję, że ten rok szkolny, stawiający przed nami kolejne trudne zadania przyniesienie Państwu sporo radości . 

Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi spotykamy się na co dzień. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest tak dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Dziękuję Wam osobiście także za to, że zawsze mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Dziękując Państwu za to, że tacy właśnie jesteście, życzę przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego bardzo trudnego zawodu nauczycielskiego. Życzę, by znaczenie pracy, którą wykonujecie, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa . Jestem zaszczycona, że wraz z Państwem mogę realizować bardzo ambitne i wartościowe plany i marzenia zawodowe.

Dyrektor szkoły   Lidia Reps