Zakończenie roku szkolnego dla klas VI

logomini

Uroczystość  pożegnania uczniów klas VI w obecności wszystkich zaproszonych rodziców naszych absolwentów  odbędzie się 24 czerwca 2015 (środa)  o godzinie 17.00  na sali gimnastycznej w  budynku przy ulicy  Żeromskiego.

Zakończenie roku szkolnego dla klas VI odbędzie się 26 czerwca 2015 o godz. 9.00.

Klasy VI  spotykają się  wychowawcami  w budynku  przy ulicy 1 Maja w swoich salach. Wychowawcy klas wręczą szóstoklasistom świadectwa ukończenia szkoły oraz certyfikaty OKE egzaminu szóstoklasisty.

Odwóz wszystkich dzieci dojeżdżających w dniu 26 czerwca  o godzinie 10.30.