Zajęcia czytelnicze w klasach II

kr

Na początku czerwca bibliotekarka szkolna p. Karolina Kubalka przeprowadziła zajęcia w klasach II mające na celu promocję czytelnictwa. Po krótkim quizie ze znajomości zasad właściwego postępowania z książką, uczniowie rozwiązywali krzyżówki, wskazywali poprawne tytuły książek, układali je z rozsypanek wyrazowych.  Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach i opowiadały o swoich ulubionych książeczkach. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów czytelnika.

kr

kr

kr