Zaczytana przerwa

15 października w klasie 3A  i 21 października w klasie 2B, podczas dużej przerwy ucichły wszelkie rozmowy. W sali rozległ się jedynie szelest przewracanych stron.

Klasy   3A i 2B wraz z wychowawczyniami p. Agnieszką Krzyżanowską i p. Iwoną Gidzińską wzięły udział w akcji „Zaczytana przerwa”. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i uwrażliwienie na słowo pisane. Akcję chcemy powtarzać co miesiąc.

Do kolejnej „Zaczytanej przerwy” nominujemy pozostałe klasy.

Liczymy, że będzie nas coraz więcej!

Do zaczytania!!