Wyprawka dla ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

W związku z różnorodnością zajęć prowadzonych przez wychowawców dzieci zużywają dużą ilość materiałów papierniczych. Prosimy więc rodziców dzieci zapisanych do świetlicy o przygotowanie dla nich wyprawek zawierających podstawowe przybory i materiały do prac plastycznych:

  • papier ksero A4 biały lub kolorowy
  • blok techniczny
  • blok rysunkowy
  • blok kolorowy
  • wycinanki
  • plastelina
  • kredki
  • farby

Dziękujemy

Wychowawcy świetlicy