WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Prezentujemy wyniki egzaminu ósmoklasisty pisanego przez naszych absolwentów w czerwcu 2020r. Serdecznie gratulujemy!