Wiosenny konkurs przyrodniczy dla drugoklasistów

W poniedziałek 27 marca uczniowie klas II uczestniczyli w konkursie przyrodniczym, którego celem było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i pierwsze oznaki wiosny.

Konkurs przygotowały i poprowadziły nauczycielki Iwona Szwabowska i Iwona Gidzińska.

Uczniowie oglądali krótkie filmy przyrodnicze ukazujące pierwsze wiosenne oznaki, ptaki oraz rośliny. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały przygotowane zadania, śpiewały piosenki oraz pokonywały wiosenny tor przeszkód. Za prawidłowe wykonanie zadań prowadzące przyznawały punkty. Drugoklasiści ze wszystkich oddziałów zdobyli komplety punktów i zostali uhonorowani dyplomami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich wychowawczyniom za udział oraz wykonanie przepięknych wiosennych plakatów.

GALERIA ZDJĘĆ