Warsztaty profilaktyczne „Unplugged”

W okresie od października do grudnia 2018 r. we wszystkich  klasach VIII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Unplugged” prowadzone przez p. Adriannę Babijew edukatorkę z Centrum profilaktyki i psychoedukacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów, opracowany w ramach programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Celem programu było:

– ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków

– ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego

– promowanie zdrowego stylu życia – wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych

 

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią substancje uzależniające (papierosy, alkohol, środki psychoaktywne). W czasie zajęć uczniowie poznawali również sposoby radzenia sobie z presją grupy oraz metody rozwiązywania problemów.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego. Program realizowana w 3 blokach warsztatowych, każdy składający się z 2 lekcji.

Podstawowe metody pracy z uczniami wykorzystywane podczas realizacji programu to: dyskusje w małych grupach, odgrywanie i omawianie scenek, zadania grupowe do wykonania, ćwiczenia w parach lub indywidualne, quizy i zabawy integracyjne.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko