Warsztaty profilaktyczne „Stop używkom i przemocy”

stopW dniach 15.10.2013r. i 17.10.2013r. w klasach IVa i IVc odbyły się warsztaty profilaktyczne „Stop używkom i przemocy”.

            Głównym celem programu było zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej, promowanie postaw trzeźwości oraz rozbudzenie u dzieci świadomości odpowiedzialności za własne działania. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi. Podczas gier, scenek i dyskusji uczniowie zwiększali swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych  z używkami, uczyli się jak radzić sobie z własną złością  i przejawami agresji, poznawali nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

Program „Stop używkom i przemocy” stanowi dobre uzupełnienie Programu Profilaktycznego realizowanego w naszej szkole. Podczas pracy w grupach dzieci doskonaliły umiejętność współpracy oraz umiejętności interpersonalne. Tego typu zajęcia pomagają w integracji zespołu klasowego i sprzyjają budowaniu poprawnych relacji między rówieśnikami.

                                       Pedagog szkolny Iwona Więcko