Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-III.

W listopadzie i w grudniu odbywać się będą warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I  pt. „Nasze drzewko”, zaś w klasach III „Tajemnice złości”.

Zajęcia z uczniami prowadzą pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich.