Warsztaty profilaktyczne „Cukierki”

IMAG0241

W kwietniu 2018 roku we wszystkich  klasach III odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Cukierki” prowadzone przez p. Laurę Kolanko  edukatorkę z Fundacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program wczesnej profilaktyki oparty na bajce Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem.

 Celem programu było:

– przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

– kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi

–  rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia

– nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych

-rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Program opierał się na wspólnej lekturze bajki ,,Cukierki” i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Podczas warsztatów dzieci uczyły się, co mogą zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych – np. dbać o włączanie do zabaw dzieci stojących na boku, nieśmiałych i samotnych. Przestrzegano uczniów przed kontaktami z osobami nieznajomymi; a także pokazano, że personel w szkole może stanowić oparcie dla ucznia w trudnej sytuacji.

Podczas warsztatów dzieci uczyły się współpracy i dbałości o bezpieczeństwo swoje i rówieśników.

 

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć