Warsztaty dla uczniów klas II „Szkolny łańcuch ratunkowy”

DSC00811

W ramach udziału naszej szkoły w programie Bezpieczny Dolnoślązak, 6 marca p. Renata Palińska i Aneta Grzeszczuk zorganizowały apel pod hasłem „Szkolny Łańcuch ratunkowy”.

Apel  odbył się w sali gimnastycznej i składał się z dwóch części: występ artystyczny zaprezentowany przez uczniów klas: 2b i 3a oraz zajęcia praktyczne dla uczniów  z udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie klasy pierwszej i klas drugich  mogli wykazać się swoją wiedzą na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W sali umieszczone były poszczególne stacje, gdzie uczniowie ćwiczyli właściwe zachowania podczas omdleń, krwotoku, oparzeń. Uczestnicy układali poszkodowanych w pozycji bocznej oraz wykazywali się znajomości numerów alarmowych.

Nad poprawnością wykonywania zadań czuwali nauczyciele oraz uczestnicy Młodzieżowego Koła Pierwszej Pomocy pod kierunkiem p. Marzeny Winter.

Uczniowie podczas udzielania pomocy:

a)      przy omdleniach musieli podnieść do góry nogi poszkodowanego, rozluźnić ubranie pod szyją, zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez uchylenie okna,

b)      przy krwotoku sadzali poszkodowanego na krześle, pochylali delikatnie głowę, uciskali nos, przykładali zimny okład na kark,

c)       przy oparzeniach polewali wodą ( nad raną) oparzonej ręki oraz osłaniali rany opatrunkiem.

Podczas warsztatów rozpoczął się konkurs plastyczny pod hasłem „Potrafię udzielić pierwszej pomocy”.

Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie otrzymali dyplomy udziału w akcji „Szkolny łańcuch ratunkowy”.

galeria zdjęć