Tydzień promocji zdrowego odżywiania „Zdrowym żyć – zdrowym być”

W dniach od 23 do 27 stycznia zorganizowany został w naszej świetlicy szkolnej tydzień promocji zdrowego odżywiania  pod hasłem „Zdrowym żyć – zdrowym być”.

 

Uczniowie uczęszczający do świetlicy uczestniczyli w zajęciach mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenia wśród dzieci świadomości wpływu żywienia na zdrowie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

W ramach zajęć dzieci obejrzały krótki film edukacyjny „Pascal Brodnicki zachęca dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia”, stworzyły własną piramidę żywieniową, oraz wykonały prace plastyczne w postaci talerzy zdrowia.

Zwieńczeniem świetlicowego tygodnia promocji zdrowego odżywiania był konkurs „Jestem tym, co jem”, mający na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

 

Wychowawcy świetlicy