Trzy dni dla zdrowia i środowiska

25 lutego 2020  r.  odbyły się w naszej szkole spotkania uczniów klas VII ze specjalistami na temat profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia.

Pierwszy  wykład przeprowadził psychoterapeuta Pan Hubert Giezek.  Opowiedział uczniom o łatwości uzależnienia się od narkotyków i dopalaczy, trudności wyjścia z uzależnienia i  uświadomił im, jak są niebezpieczne dla zdrowia i życia młodego człowieka.

Druga godzina poświęcona była  e-papierosom. Pani Marta Orel-Regucka mgr farmacji przedstawiła bardzo ciekawą prezentację „Wszystko co powinniście wiedzieć  o e-papierosach” . Uczniowie między innymi dowiedzieli się dlaczego e-papierosy są tak szkodliwe i jakie są skutki ich używania. Przedstawiła wiele zagrożeń związanych ze stosowaniem e- papierosów.

Na trzeciej lekcji Pani Bożena Sakidon  studentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  przekazała  w sposób bardzo dostępny i zrozumiały informacje o lękach, fobiach i depresji wśród dzieci i młodzieży.  Przedstawiła ich przyczyny, objawy i sposób radzenia sobie z tymi problemami. Wskazała z kim powinni rozmawiać uczniowie na te tematy.

26 lutego 2020  r.  odbyły się spotkania uczniów klas VI  ze specjalistami na temat promocji zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Profesor Stanisław Czaja opowiedział uczniom o strefach klimatycznych Ziemi i krajobrazach strefowych i astrefowych oraz o zmianach klimatycznych na kuli ziemskiej.  Omówił przyczyny i skutki ocieplania się klimatu i zachodzących zmian na Ziemi. Zobrazował te poważne problemy naszej planety  bardzo ciekawymi zdjęciami zawartymi  w prezentacji „ Globalne zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie”.

Kolejny wykład w tym dniu  przeprowadziła dyrektor szkoły Pani Lidia Reps na temat powstawania i szkodliwości smogu.  Przedstawiła prezentację „Smog zagląda nam w oczy i dusi”. W trakcie prelekcji wykonała doświadczenie podczas którego  uczniowie mogli się przekonać na żywo, jak powstaje smog (dym ze spalonej kartki kolorowej gazety  zmieszany z parą wodną).  Prezentowane były także filmiki o smogu, jego wpływie na zdrowie człowieka oraz o sposobach zmniejszenia ilości tej trującej mieszaniny w powietrzu.

Pani Lidia Reps w klasach V przypomniała o zasadach segregowania śmieci w szkole. Niestety nadal w specjalnych pojemnikach do segregacji pojawiają się nieodpowiednie śmieci –pokazała zawartość tych koszy.  Temat ten realizowała na lekcjach w wielu klasach w ramach prowadzonej  innowacji pedagogicznej z edukacji ekologicznej „ Ekokątki- tropiciele złych i dobrych praktyk ekologicznych”. 

Pani dr Anna Felinczak  pracownik Katedry Zdrowia Publicznego  Uniwersytetu Medycznego   we Wrocławiu przedstawiła prelekcję „Zawsze jest czas na zdrowe odżywianie”. Uczniowie  między innymi otrzymali odpowiedź na pytania:  dlaczego bywamy głodni, dlaczego musimy jeść, co to znaczy, że powinniśmy prawidłowo odżywiać się?.

Pani Lidia Reps omówiła na spotkaniach z uczniami klas VI i V problem ciężkich tornistrów.  Zaprezentowała i rozdała ulotki  pt. „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży –ciężkie tornistry” przygotowane i wydrukowane  przez rodziców Pana Pawła Reguckiego i Pana Leonarda Marynowskiego.

Przeprowadziła za zgodą jednego z uczniów pokaz polegający na rozpakowaniu tornistra. Podzieliła jego zawartość  na dwie grupy-  potrzebne i niepotrzebne  w danym dniu materiały szkolne. Okazało się, że uczeń przyniósł do szkoły wiele zbędnych rzeczy. Między innymi były to podręczniki, zeszyty i ćwiczenia z przedmiotów,  których w danym dniu nie ma w planie. Stanowiły one około 2/3 zawartości tornistra.

Uczniom  klas V i VI  przedstawiono informacje o  koronawirusie. Dowiedzieli się oni w jaki sposób można się zarazić tym wirusem, jakie są objawy choroby, ale przede wszystkim co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zakażenia sią koronawirusem. Pani Lidia Reps pokazała na slajdach i zaprezentowała  sposób dokładnego mycia rąk. Zakażenia wirusami są zazwyczaj przenoszone przez brudne ręce.

W trzecim dniu dla zdrowia,  zdrowego stylu życia i środowiska przedstawiono uczniom klas piątych bardzo ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

Pan Leonard Marynowski  (członek Klubu Miłośników Dawnego Oręża Polskiego Signum Polonicum ) zaprezentował  „Żywą lekcję historii – XVII-wieczne militaria”. Opowiedział o bardzo ciekawych wątkach historii Polski oraz XVII –wiecznych militariach.  Pokazał na żywo elementy zbroi i różne rodzaje ówczesnej  białej broni. Zaprosił do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w sali GOKiS podczas których można  nauczyć się walczyć (oczywiście bronią wykonaną z drewna). Zaznaczył, że jest to interesująca forma ciekawego i aktywnego  spędzania wolnego czasu.

 „Gry podwórkowe- dobry sposób na spędzanie wolnego czasu” – Pani Marta Czerwieniec pokazała zapomniane i często nieznane dla uczniów gry i zabawy,  w które można bawić się na podwórku.  Dla rodziców, dziadków były to zazwyczaj jedyne formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Warto, aby nasze dzieci poszły  w ich ślady. Jest to fantastyczna alternatywa dla gier komputerowych,  programów telewizyjnych, portali społecznościowych zajmujących uczniom mnóstwo wolnego czasu. Nie ma jak skakanka, gra w klasy, gra w palanta, wyścig kapslami, podchody, gra w kolory itd.

dyrektor szkoły Lidia Reps

zapraszamy do galerii zdjęć