Trzy dni dla profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i  kształtowania postaw proekologicznych.

 

Szanowni Państwo w dniach 25, 26, 27 luty 2020 r. organizujemy spotkania, zajęcia poświęcone profilaktyce uzależnień, edukacji zdrowotnej i ekologicznej. Odbędą się one wg poniższego harmonogramu.

25 luty 2020  r. uczniowie klas VII  (sala gimnastyczna przy ul. 1 Maja)

8,00 do godz. 8,45 spotkanie z psychoterapeutą Panem Hubertem Giezkiem. Profilaktyka uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

9,00 do godz. 9,45  spotkanie z Panią Martą Orel-Regucką „Wszystko, co powinniście wiedzieć o e-papierosach….”   .

10, 00 do 10,45  spotkanie z Panią Bożeną Sakidon  studentką IV roku  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przewodniczącą Rady Studentów  Wydziału Nauk  o Zdrowiu –  Lęki, fobie, depresja wśród dzieci i młodzieży.

 Od  4 lekcji    zajęcia  wg planu.

26 luty 2020 r. uczniowie klas VI  sala gimnastyczna przy ul. 1 Maja)

8,00 do godz. 8,45  spotkanie  z  prof. Stanisławem Czają.  „Zmiany klimatyczne na kuli ziemskiej”.

9,00 do godz. 9,45   spotkanie  z  dr Anną Felinczak  z Katedry Zdrowia Publicznego  Uniwersytetu Medycznego   we Wrocławiu. „Zdrowe odżywianie się –dietetyka”.

10,00 do 10,40   spotkanie z Panią Lidią Reps (innowacja pedagogiczna z ekologii).  „Smog zagląda nam w oczy i dusi”.

10,40-11,00- dyrektor szkoły Lidia Reps –omówienie problemu ciężkich tornistrów,  rozdanie ulotek  pt. „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży –ciężkie tornistry” przygotowanych przez rodziców P. Pawła Reguckiego i P. Leonarda Marynowskiego.

Od 4 lekcji  zajęcia  wg planu.

27 luty 2020 r. uczniowie klas V  sala gimnastyczna przy ul. 1 Maja_

8,00 do godz. 8,45  spotkanie  z Panem Leonardem Marynowskim  (Klub Miłośników Dawnego Oręża Polskiego Signum Polonicum )  „Żywa lekcja historii XVII- wieczne militaria”.

9,00-  9,45   zajęcia pokazowe z Panią Martą Czerwiewiec    „Gry podwórkowe- dobry sposób na spędzanie wolnego czasu”.

9,45-10,10   dyrektor szkoły Lidia Reps –omówienie problemu ciężkich tornistrów,  rozdanie ulotek  pt. „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży –ciężkie tornistry” przygotowanych przez rodziców Panów Pawła Reguckiego i Leonarda Marynowskiego.

Od 3 lekcji zajęcia wg planu.       
                  

  Lidia Reps