Szkolenie Pocztu Sztandarowego z zasad Ceremoniału Wojskowego

W dniu 14.04.2021r. uczniowie, którzy zostali wybrani do Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich i będą reprezentować naszą placówkę w roku szkolnym 2021/2022, zostali przeszkoleni z zasad Ceremoniału Wojskowego.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-19 szkolenie odbyło się w formie zdalnej. Multimedialną prezentację szkoleniową przygotowały opiekunki Pocztu Sztandarowego Iwona Więcko i Karolina Kubalka, na podstawie materiałów uzyskanych podczas szkolenia z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych szkół zorganizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  w Henrykowie.

Podczas szkolenia omówiono symbolikę i znaczenie sztandaru oraz zasady zachowania się Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych, państwowych i religijnych ze szczególnym uwzględnieniem ubioru członków Pocztu Sztandarowego oraz insygniów. Zapoznano uczniów  również z podstawowymi postawami i chwytami sztandaru.

Szkolenie teoretyczne stanowiło wstęp do treningu praktycznego doskonalenia zasad Ceremoniału Wojskowego. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pomoże uczniom wchodzącym w skład Pocztu Sztandarowego w przygotowaniu do godnego reprezentowania szkoły podczas udziału w szkolnych oraz patriotyczno- religijnych uroczystościach. 

Pedagog

Iwona Więcko