Szkolenie Pocztów Sztandarowych z zasad Ceremoniału Wojskowego.

        W dniu 27.04.2023r. uczniowie, którzy zostali wybrani do Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich i będą reprezentować naszą placówkę w roku szkolnym 2023/2024 w składzie: Adam Hajłasz, Bartosz Hajłasz, Łucja Marzec, Natalia Piróg, Inka Wawrzyniak, Emilia Żygadło, wraz z opiekunami  panią Karoliną Kubalka i panią Iwoną Więcko wzięli udział w szkoleniu  z zasad Ceremoniału Wojskowego dla Pocztów Sztandarowych szkół zorganizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  w Henrykowie.

Projekt realizowany był pod patronatem Pana Romana Kowalczyka- Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Ks. mjr dr Krzysztof Deja przeprowadził szkolenie dla opiekunów Pocztu Sztandarowego, podczas którego omówił następujące zagadnienia:

– Sztandar w tradycji narodowej.

– Wychowanie patriotyczne w kształtowaniu postaw współczesnej młodzieży.

– Ceremoniał szkolny – omówienie wprowadzonych zmian i propozycje rozwiązań.

– Zachowanie Pocztu Sztandarowego w czasie uroczystości państwowych, szkolnych

i patriotyczno-religijnych.

Płk mgr. inż. Jan Deja oraz Ks. mjr dr Krzysztof Deja, wraz z żołnierzami z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kadetami przeprowadzili trening praktyczny, podczas którego uczniowie ćwiczyli podstawowe chwyty sztandaru, a także postawy, wystąpienie, marsz, zwroty, zatrzymanie i zmiany szyku Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości państwowych, patriotycznych, patriotyczno- religijnych oraz szkolnych. Szczegółowo omówiono i przećwiczono zachowanie Pocztu Sztandarowego w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej.

Trening praktycznego doskonalenia zasad Ceremoniału Wojskowego pod kierunkiem doświadczonych szkoleniowców był dla uczniów cennym i wartościowym doświadczeniem. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pomoże opiekunom w jeszcze lepszym przygotowaniu Pocztu Sztandarowego do udziału w szkolnych oraz patriotyczno- religijnych uroczystościach.  

Wicedyrektor

Iwona Więcko