Szkoła odkrywców talentów

4logoMinister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2010/2011 ROKIEM ODKRYWANIA TALENTÓW. Akcja służy stworzeniu ogólnopolskiej mapy szkół, zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka otrzymała tytuł „Szkoła odkrywców talentów”. Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla szkoły, która szczególnie przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci.  W naszej szkole odbywa się wiele kół zainteresowań, wszyscy nauczyciele prowadzą systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach. Do uzyskania przez szkołę tytułu „Szkoła odkrywców talentów” przyczyniło się pięciu nauczycieli, którzy opisali swoje zajęcia rozwijające uzdolnienia:

  1. Koło matematyczne – Joanna Palińska – Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.
  2. Szkolne Koło Sportowe klas IV – VI – Sylwia Wakuła – Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień sportowych.
  3. Koło muzyczne – Krzysztof Krzyżański – Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.
  4. Koło informatyczne – Małgorzata Czarnik – Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.
  5. Klub zdobywców – Katarzyna Sowińska – Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień technicznych