Święto Liczby Pi w naszej szkole

pi1

Od wielu lat 14 marca w różnych krajach odbywają się uroczyste obchody ,,Międzynarodowego Dnia Liczby PI”. Liczba Pi to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Ludzie zetknęli się z nią już w starożytności zauważając, ze stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą. Babilończycy przyjmowali, że jest on równy w przybliżeniu 3.

Uczniowie klas VII wykonali plakaty, które  udekorowały szkolny korytarz. Symbol liczby π zawładnął w tym dniu całą szkołą. Uczniowie przygotowali projekty, z których poznali historię tej liczby, wzory matematyczne, w których wykorzystuje się liczbę Pi, oraz próbowali w ciekawy atrakcyjny sposób zapisać jak najdłuższe rozwinięcie tej liczby.

Na lekcjach matematyki została, przeprowadzona specjalna lekcja o liczbie Pi. Uczniowie wypełniali karty pracy, oraz rozwiązywali zagadki związane z tą liczbą.

Oto jeden z poznanych  wierszyków pozwalających zapamiętać kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby π

Raz w maju, w drugą niedzielę

Pi liczył cyfry pan Felek.

Pomnożył, wysumował,

Cyferki zanotował,

Ale ma ich niewiele…

 π ≈ 3,141592653589793238……..

(Licząc litery w poszczególnych wyrazach otrzymujemy kolejne cyfry Pi). Podobne wierszyki znane są również w języku angielskim, francuskim, rosyjskim i innych.

Niektórzy uczniowie przygotowali projekt o liczbie Pi  na słodko.

pi2

Mam nadzieję, że w następnym roku szkolnym jeszcze huczniej będziemy świętować tajemniczą liczbę Pi.

zapraszamy do galerii zdjęć

                                                                                                          Małgorzata Czarnik