Świetlicowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

Serdecznie zapraszam uczniów klas drugich i trzecich uczęszczających do świetlicy szkolnej, do udziału  w konkursie ortograficznym, który odbędzie się 09.03.2015r. Nagrodą jest otrzymanie tytułu „Mistrza  Ortografii”.

 

Zasady konkursu:

1.W konkursie biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich, którzy uczęszczają do świetlicy.

2.Uczniowie klas drugich i trzecich piszą dyktando oraz rozwiązują zadania ortograficzne.

4.Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych na poziomie drugiej i trzeciej klasy.

5.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap odbędzie się 09.03.2015r. – dyktando,

II etap odbędzie się 12.03.2015r. – test ortograficzny.

6.Przy ocenie będą brane następujące kryteria:

– znajomość zasad ortograficznych,

– poprawność pisowni,

– umiejętność rozwiązywania zagadek, krzyżówek oraz rebusów ortograficznych,

– pisownia wyrazów z utratą dźwięczności,

– pisownia zakończeń: ą, on, om, ę, en, em.

7. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”. W wyniku konkursu zostaną wyłonieni „Mistrzowie i Wicemistrzowie Ortografii”.

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do konkursu u wychowawców świetlicy do 06.03.2015 r!!!