Świetlica

Opiekunem świetlicy jest: p . Elżbieta Drabo oraz p. Joanna Kozińska Nyckowska.

Na początku września opublikowane zostaną harmonogramy pracy świetlicy.