Świetlica szkolna mówi „STOP AGRESJI I PRZEMOCY”!

W tym tygodniu, uczniowie naszej świetlicy szkolnej uczestniczyli w zajęciach z cyklu „Przeciwdziałanie agresji i przemocy”, które prowadzone były przez wychowawców świetlicy. Zajęcia miały na celu upowszechnienie wiedzy o właściwych zachowaniach i sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co pozwala na zmniejszenie wśród dzieci zachowań agresywnych. W ramach realizowanych lekcji wychowankowie świetlicy wzięli udział m.in. w:

– pogadankach na temat agresji, przemocy,

– zabawach „Gdy jestem wściekły to..”, „Tak czy nie”,

– przygotowywali scenki dotyczące tematyki zapobiegania przemocy i agresji, konsekwencji zachowań agresywnych, sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych

– rozwiązywali zadania i krótkie ankiety dotyczące tematy agresji i przemocy

– wykonywali prace plastyczne na wskazane tematy.

 

Wkrótce więcej zdjęć!

20150320_09071620150320_09073820150320_090742