Sukces goni sukces

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 8b Natalia Mietelska została laureatką kolejnego konkursu matematyczno-informatycznego – KoALa (Kombinatoryka -Algorytmika-Logika). Konkurs ten wywodzi się z Australii. Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została zorganizowana w roku szkolnym 2013/14. Celem tego konkursu jest popularyzacja związków matematyki i informatyki oraz ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką. Natalia jako jedna z najlepszych została także wytypowana do drużyny, która weźmie udział w meczu zadaniowym, jaki odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!