STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 Zgodnie ze znowelizowaną   ustawą z dnia 13 maja 2016 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich  z dniem 15.02.2024 r.   wchodzi  w życie obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w jednostkach systemu oświaty.

W zakładce Dokumenty szkolne  został umieszczony dokument  STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich.