Spotkanie z Policją – cyberprzemoc

mini-100_3519W dniu 3.12.2015r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z Policją poświęcone cyberprzemocy oraz bezpieczeństwu w sieci.  Starszy aspirant Ewelina Rosa i sierżant Łukasz Raczkowski z Komendy Miejskiej we Wrocławiu omówili czym jest zjawisko cyberprzemocy, wymienili formy oraz zagrożenia związane z tym zjawiskiem.

Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefonie komórkowym filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Policjanci podkreślili, że cyberprzemocy nie można traktować w kategorii niewinnego żartu, gdyż konsekwencje mogą być bardzo poważne. Skutkiem agresji w sieci może być: strach, frustracja, utrata poczucia własnej wartości, depresja, a nawet próby samobójcze. Dlatego ważne jest by reagować na każdą formę niewłaściwego zachowania i przeciwstawiać się cyberprzemocy.

Cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. W Konstytucji, Kodeksie Karnym i Cywilnym znajdziemy zapisy, które chronią nas przed naruszeniem  wizerunku (upublicznienie czyjegoś  zdjęcia lub filmu z czyimś udziałem wbrew woli), zniewagą, zniesławieniem (upublicznienie ośmieszającego filmu lub zdjęcia), włamaniem na konto, groźbami, wulgarnym wyrażaniem się (naruszenie dobra osoby), a tym samym przed przejawami cyberprzemocy, które pociągają sprawców do odpowiedzialności karnej.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem, bądź inną zaufaną osobą dorosłą, gdyż wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy. Pomocy można szukać również np. u konsultantów Helpline.org.pl (800 100 100).

 

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

mini-100_3515 mini-100_3518 mini-100_3519 mini-100_3521 mini-100_3524 mini-100_3529