Spotkanie uczniów klas VI z pracownikami KRUS na temat bezpieczeństwa

100_4542          W dniu 8.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbyło się spotkanie uczniów zamieszkujących tereny wiejskie z klas VI z pracownikami KRUS. Spotkanie zorganizowała pedagog Iwona Więcko.

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Pani Sybilla Gancarek oraz Samodzielny Inspektor Pan Andrzej Nowakowski przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn rolniczych i zwierząt gospodarskich.

 

Dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenia występują  w gospodarstwie rolnym oraz w  jaki sposób ich unikać. Przypomniano również podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych. Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczne zabawy na śniegu i lodowiskach.

 

Uczniowie obejrzeli film na temat bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w gospodarstwie rolnym z wykorzystaniem maszyn i urządzeń specjalistycznych, a następnie, żeby podsumować i utrwalić wiedzę przedstawiciele KRUS-u zadawali pytania, nagradzając najbardziej aktywnych uczniów. Na zakończenie spotkania uczniowie napisali test sprawdzający wiedzę uzyskaną podczas pogadanki. Dzieci otrzymały „Kodeks postępowania w czasie zimy” oraz kalendarze z zasadami bezpiecznego zachowania.

 

Głównym celem spotkania było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć