Spotkanie Rady Rodziców

rada rodzicow

Zapraszam Państwa na spotkanie Rady Rodziców, które w odbędzie się  30 sierpnia 2018 r.  o godz. 17,30 w budynku szkolnym przy ul. 1 Maja w sali nr 2.

Planowany harmonogram spotkania:

 1. Uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2018/2019.
 2. Informacja o podsumowaniu pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Informacja o przebiegu inwestycji na terenie szkoły.
 4. Akcja „ Nazwy literki- szkolne bohaterki”.
 5. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły.
 6. Zaopiniowanie wprowadzenia do projektu organizacji pracy szkoły dodatkowych zajęć obowiązkowych „nauka szachów w klasie I”.
 7. Catering.
 8. Ubezpieczenia NNW uczniów.
 9. Rozpoczęcie roku szkolnego.
 10. Sprawy różne.
 11. Wnioski i zapytania do dyrektora szkoły.

                                              Z poważaniem dyrektor szkoły Lidia Reps