Spotkania dla uczniów klas V, VI i VII- profilaktyka agresji i cyberprzemocy

W dniach 26-28.02.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbył się cykl spotkań dla uczniów klas V, VI i VII poświęcony profilaktyce agresji i cybeprzemocy oraz bezpieczeństwu.

           W pierwszej części spotkania Pani Marzena Winter ( strażak i ratownik medyczny) omówiła kwestię bezpieczeństwa w czasie pożaru, zwracając szczególną uwagę na zasady i sposób przeprowadzenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia pożarowego. Wyjaśniono oznaczenia drogi ewakuacyjnej w szkole, a także zwrócono uwagę na miejsca, w których znajdują się gaśnice i hydrant. Pani Winter omówiła zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, a także zasady pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, omdleń, utraty przytomności oraz zadławień. Podczas spotkania z uczniami klas VII ratownik medyczny wyjaśniła, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie zdobytą wiedzę mogli wykorzystać podczas ćwiczeń na fantomie.

           Podczas drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w prelekcji na temat agresji i cyberprzemocy prowadzonej przez Pana Jarosława Kucharka z Centrum Profilaktyki „Progres”. Uczniowie rozmawiali na temat zagrożeń związanych z Internetem oraz poznawali sposoby radzenia sobie w sytuacji, gdy staną się ofiarami cyberprzemocy. Psycholog wyjaśniał uczniom, czym są emocje oraz jak radzić sobie ze złością i agresją.

           Trzecia część spotkania poświęcona była agresji wśród dzieci i młodzieży oraz sposobom przeciwstawiania się  i radzenia sobie z przemocą. Uczniowie obejrzeli wykład Nicka Vujicica na temat  nękania w szkole. Nick Vujicic to australijski mówca motywacyjny pochodzenia serbskiego urodzony z rzadką chorobą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Niepełnosprawność, brak akceptacji oraz nękanie przez rówieśników sprawiło, że nie miało on łatwego dzieciństwa. Podczas wykładu Nick Vujicic opowiadał młodzieży o swoich doświadczeniach, aby zmieniać ich postawę, zachęcać do tolerancji i szacunku wobec innych, a przede wszystkim uświadomić uczniom, że nękanie jest złe i nie powinno mieć miejsca. Po wykładzie Pani Dyrektor Lidia Reps przeprowadziła z uczniami rozmowę na temat tolerancji, szacunku, nękania oraz sposobów radzenia sobie w przypadku doświadczenia przemocy ze strony innych osób. Pani Dyrektor przypomniała uczniom, że w sytuacji, gdy są ofiarami bądź świadkami przemocy powinni zgłaszać się do rodziców, wychowawców, dyrektora, pedagoga, psychologa i nauczycieli, by jak najszybciej podjąć działania wychowawcze zmierzające do rozwiązania problemu.

           Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli krótki film pt. „Pokonaj dręczyciela bez użycia siły”, który był podsumowaniem prowadzonej akcji profilaktycznej.

            Przeprowadzone spotkania profilaktyczne zostały zorganizowane przez Panią Dyrektor Lidię Reps i pedagog szkolnego Iwonę Więcko w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego realizowanego w naszej placówce.

zapraszamy do galerii zdjęć

Pedagog szkolny

Iwona Więcko