„Rodzina Ulmów z Markowej – historia wypełniona dobrocią i miłością”.

Na przełomie listopada i grudnia odbył się wewnątrzklasowy  konkurs plastyczny w klasach V- VIII na wyżej wskazany temat. Dzieci pracowały w grupach i wykazały się wielką aktywnością i pomysłowością oraz talentami.

Najciekawsze prace zostały zaprezentowane w holu szkoły na parterze w budynku przy ul. 1 Maja. Wystawę można oglądać do ferii zimowych oraz na stronie internetowej szkoły.     

Serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej placówki.

organizator S. Augustyna Polak                                                 

GALERIA ZDJĘĆ