Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI

100_3181

W dniu 3.04.2014r. odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. „Najlepszy z najlepszych” wystawione przez
Teatr „Kurtyna „ z Krakowa. W spektaklu przedstawiono mechanizm budowania wartości w oparciu o poczucie dobra i zła, przywidywanie i przyjmowanie konsekwencji dokonywanych wyborów, poszanowanie i tolerancja dla odmienności, ukazano źródło agresji jako efekt niezaspokojonych potrzeb.

Przedstawienie zorganizowane zostało przez pedagog szkolnego Iwonę Więcko.

Kanwą spektaklu był szkolny plebiscyt w którym uczniowie wybierali osobę cieszącą się największą popularnością , wzbudzającą szacunek i podziw. Uczniowie mogli oddawać głosy bezpośrednio do urny lub drogą elektroniczną. Patronat nad tymi wyborami sprawowała redakcja lokalnej gazety i telewizja regionalna, która dla zwycięzcy plebiscytu przewidziała czas antenowy w jednym ze swych weekendowych programów „śniadaniowych”.

Główny bohater spektaklu, wokół którego osnuta jest akcja spektaklu,  wydawał się być idealnym kandydatem do zwycięstwa w plebiscycie. Jednak jego popularność w szkolnej społeczności miała swoje źródła w tym, co stało w jaskrawej sprzeczności z ideą konkursu promującego pozytywnego idola. Podstawą jego kontaktów z rówieśnikami były, wyniesione z domu, podpatrzone u dobrze sytuowanych rodziców, poczucie wyższości i pogarda dla elementarnych zasad współżycia społecznego. Jego popularność była  efektem umiejętnego i wyrachowanego stosowania agresji i przemocy psychicznej wobec rówieśników oraz przenoszenia na grunt szkoły negatywnych zachowań (używki, uzależnienie od Internetu, podważanie autorytetu nauczyciela).

100_3183     100_3184

100_3186