Projekt szkoleń pocztów sztandarowych i Ceremoniału Wojskowego

100_5786

W dniu 26.04.2018r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich wraz z opiekunem panią Iwoną Więcko wzięli udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych szkół zorganizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie. Projekt realizowany był we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a patronat nad nim objął Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

Szkolenie rozpoczął uroczysty apel z wciągnięciem na maszt flagi. Następnie odbył się pokaz musztry paradnej, a po nim zwiedziliśmy z przewodnikiem kompleks Klasztoru Księgi Henrykowskiej, w którym znajduje się kopia „Księgi założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie”- cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy. W niej to zapisano pierwsze zdanie w języku polskim.

 

Wzięliśmy również udział w pokazie, podczas którego uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z kierunku przysposobienie wojskowe i ratownictwo pokazali, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas ćwiczeń zabezpieczenia terenu, ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy rannym. Przygotowanie uczniów, ich zorganizowanie oraz współpraca w podejmowaniu działań ratowniczych wywarły na nas duże wrażenie.

 

Następnie odbyło się szkolenie, podczas którego omówiono symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego instytucji cywilnych i wojskowych, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i religijnych. Przeprowadzono również trening praktyczny, podczas którego uczniowie, pod kierunkiem podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz wykładowców z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, ćwiczyli podstawowe chwyty sztandaru, a także wystąpienie, marsz, zatrzymanie i zmiany szyku pocztu sztandarowego podczas uroczystości.

 

Szkolenie było bardzo ciekawe i dostarczyło zarówno uczniom wchodzącym w skład Pocztu Sztandarowego  jak i opiekunowi wielu cennych informacji, które pomogą w jeszcze lepszym przygotowaniu Pocztu Sztandarowego do udziału w szkolnych oraz patriotyczno- religijnych uroczystościach.

 

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć