Projekt „Śladami kultury i dziedzictwa narodowego”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego wraz z opiekunami realizują Projekt „Śladami kultury i dziedzictwa narodowego”. Projekt opracowała Iwona Więcko i jest on realizowany wspólnie z panią Karoliną Kubalka.

Celem projektu jest:

-Rozwój postaw patriotycznych związanych  z tożsamością kultury narodowej.

-Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.

-Wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych.

-Kształtowanie szacunku do wartości, symboli, tradycji narodowych i dzieł kultury.

W dniu 7.10.2021r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich  wraz z opiekunami panią Karoliną Kubalka i panią Iwoną Więcko wzięli udział w szkoleniu     z zasad Ceremoniału Wojskowego dla Pocztów Sztandarowych szkół zorganizowanym  przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  w Henrykowie. Projekt realizowany był pod patronatem Pana Romana Kowalczyka- Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Po szkoleniu zwiedziliśmy z przewodnikiem kompleks Klasztoru Księgi Henrykowskiej, w którym znajduje się kopia „Księgi założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie”- cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy. W niej  to zapisano pierwsze zdanie w języku polskim. Zwiedziliśmy również Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. W klasztorze zobaczyliśmy Salę Tradycji, Salę Purpurową, Salę Dębową, Salę Żółtą, Refektarz oraz kaplicę, w których podziwialiśmy zabytki sztuki sakralnej: rzeźby, obrazy, księgi i freski.

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Henrykowie jest jednym z najokazalszych  i najpiękniejszych budowli barokowych na Śląsku. Udział w szkoleniu Pocztów Sztandarowych był doskonałą okazją do poznania miejsca powstania pierwszego zdania   w języku polskim zapisanego w Księdze Henrykowskiej oraz zdobycia wiedzy o Cystersach. Mogliśmy podziwiać przepiękną architekturę i sztukę, między innymi obrazy Michała Willmanna i Jana Liszki, najpiękniejsze w Europie i w całości zachowane stalle Henrykowskie, mauzoleum Piastów Śląskich, doskonale zachowane polichromia, a także zabytkowe instrumenty muzyczne  i dziesiątki innych  dzieł sztuki. 

            Wyjazd do Henrykowa był cenny zarówno pod względem doskonalenia umiejętności praktycznych z Ceremoniału Wojskowego, jak również poznawania zabytków kultury  i sztuki.

Pedagog

Iwona Więcko