Projekt edukacyjny „Umiemy korzystać z zasobów Internetu”

 dscn6404

Projekt edukacyjny dotyczący właściwego wykorzystania zasobów Internetu pod hasłem „Umiemy korzystać z zasobów Internetu” to kolejne działanie realizowane w szkole w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak.  Wzięli w nim udział uczniowie klas IV, V i VI, którzy podczas lekcji informatyki realizowali poszczególne działania.

Czwartoklasiści pracowali nad prezentacją multimedialną pt.  „Jak upływa czas w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka?”

Na lekcjach informatyki,  podczas pracy korzystali  z  informacji z różnych źródeł i dokonywali  ich weryfikacji. Wielu uczniów wykorzystywało wiadomości publikowane na stronie internetowej szkoły. Czwartoklasiści  podczas przygotowywania slajdów, opisywali wydarzenia z życia szkoły,  wklejali zdjęcia oraz własne rysunki wykonane w programie Paint. Na zakończenie ustawiali efekty animacji i przygotowywali pokaz do publikacji na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie klas V pracowali nad częścią projektu zatytułowaną  „Jak upływa czas po lekcjach dzieciom  w świetlicy szkolnej? Uczymy młodszych kolegów poprzez interaktywne gry”.

Piątoklasiści, pod kierunkiem nauczyciela wyszukiwali ciekawe aplikacje na tablet. Zapoznali się z ich opisami oraz sposobem instalowania. Uczniowie dowiedzieli się, że wiele aplikacji jest darmowych, niektóre jednak mogą być instalowane odpłatnie. Omówione zostały tematy związane z piractwem internetowym.

Uczniowie klas V  wybrali atrakcyjne dla uczniów klas I-III darmowe aplikacje i zaprezentowali  je  grupie uczniów podczas zajęć świetlicowych.

aplikacje-1

aplikacje-2

aplikacje-3

Uczniowie klas VI przygotowywali prezentacje multimedialne dotyczące właściwego wykorzystania Internetu.