Pierwszaki znają zasady bezpieczeństwa w internecie

Uczniowie młodszych klas są szczególnie narażeni na zagrożenia online, takie jak nieodpowiednie treści, czy fałszywe aplikacje. Dzieci często dysponują własnym smartfonem albo tabletem i potrzebują zarówno pomocy i wskazówek nauczycieli oraz zasad , jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Na zajęciach informatycznych uczniowie klasy 1c oglądali filmy edukacyjne prezentowane na stronie sieciaki.pl oraz poznawali zasady bezpieczeństwa w internecie. Dzieci wykazały się dużą wiedzą z tego zakresu i wymieniały się doświadczeniami.

Celem zajęć było przybliżenie uczniom informacji o dobrych i złych stronach internetu, przekazanie wiadomości, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci, uwrażliwienie na konieczność poszukiwania pomocy u dorosłych w sytuacji zetknięcia się z zagrożeniem w sieci, zapoznanie uczniów z projektem Sieciaki.pl.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Iwona Gidzińska