Pedagog

Pedagogiem szkolnym jest: p . Iwona Więcko.

Na początku września opublikowany zostanie harmonogram pracy pedagoga szkolnego.