Niecodzienne zajęcia z panią strażak

W środę 23 stycznia p. Marzena Winter, która pełni także funkcję strażaka ratownika, spotkała się z uczniami klas IIIa i IIIb.

Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. W trakcie spotkania p. Marzena przypomniała prawidłowy sposób alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie.

Pani Marzena opowiedziała także o trudnej pracy strażaka. Duże zainteresowania wśród uczniów wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu dziecku, z racji swojej wagi, sprawił nie lada problemy.

Ta niecodzienna lekcja uświadomiła wszystkim jak ważna jest praca strażaka, jak niektóre interwencje są bardzo niebezpieczne i wymagają niezwykłej odwagi.

Na zakończenie zajęć dzieci wymieniały zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Wychowawczynie klas IIIa i IIIb

Iwona Gidzińska i Alicja Łęgocka-Drab

Zapraszamy do galerii zdjęć