Nauczanie zdalne

W tym miejscu publikowane będą komunikaty, informacje dotyczące nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020/2021

Instrukcja logowania przez ucznia do platformy Teams oraz instalowanie aplikacji