Nauczanie zdalne

W tym miejscu publikowane będą komunikaty, informacje dotyczące nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin nauczania zdalnego nowelizacja styczeń 2021

Procedury bezpieczeństwa nowelizacja 18 stycznia 2021

——————————————————

Instrukcja logowania przez ucznia do platformy Teams oraz instalowanie aplikacji