Mistrzowie Kodowania kodują

DSCN7360

Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie programują gry interaktywne w Scratch’u dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

Uczniowie opracowując rysunki, motywy, teksty, animacje, prezentacje multime­dialne i dane liczbowe realizują zagadnienia bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Celami głównymi tego działania są:

-wykorzystywanie komputera oraz programów  do poszerzania wiedzy z róż­nych dziedzin,

-dzielenie się swoimi pomysłami z całym światem poprzez publikowanie swoich projektów na stronie internetowej szkoły i Scratch’a,

– zastosowanie komputera i technologii informacyj­no-komunikacyjnych do rozwijania zaintereso­wań.

DSCN7357 DSCN7358 DSCN7359

Kodowanie na code.org