Międzynarodowy Dzień Mistrza Kuchni – regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w szkolnym konkursie z okazji Międzynarodowego Dnia Mistrza Kuchni.

  • Konkurs realizowany jest w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”.
  • Organizatorem konkursu są nauczycielki matematyki: Małgorzata Czarnik, Marta Czekałowska, Joanna Palińska, Kinga Szumielewicz.
  • Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.
  • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich.
  • Czas trwania konkursu: od 10 do 20 października 2023 r.

Celem konkursu jest rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia w planowaniu zrealizowania zadania oraz propagowanie nawyku zdrowego odżywiania.

Organizacja i przebieg konkursu
• Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i przygotowanie zdrowego matematycznego talerza przekąsek, a następnie sfotografowanie swojej pracy.
• Zdjęcie i dane autora należy przesłać do organizatora konkursu na adres mc.sp1@onet.pl do 20 października 2023 r.
• W dniach 23 – 27 października 2023 r. zostanie rozstrzygnięty konkurs i zostaną ogłoszone wyniki.
• Przy ocenie będą brane pod uwagę:
➢ wykorzystanie zdrowych produktów,
➢ elementy matematyczne,
➢ pomysłowość,
➢ estetyka wykonania.
• Trzy pierwsze miejsca na poziomie każdej klasy zostaną nagrodzone dyplomem i cząstkową oceną celującą/bardzo dobrą z matematyki.
• Pozostałe prace zostaną nagrodzone „+” z matematyki za udział w konkursie.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU