Lekcje matematyki z pracownikami Urzędu Statystycznego

Lekcje statystyki

20161025_114312

24, 25, 26  października  2016 r panie z Wrocławskiego Urzędu Statystycznego przeprowadziły w klasach IV, V, VI ciekawe lekcje.

            Urząd Statystyczny we Wrocławiu realizuje w szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego zajęcia w ramach Systemu Wspierającego Edukację Statystyczną Dzieci i Młodzieży (SWESDiM), który obejmuje 6 lekcji w klasach IV-VI, po jednej lekcji w każdym semestrze szkolnym.  W naszej szkole lekcje stały się już tradycją.

24 X 2016 r przeprowadzono lekcje w klasach VI pt. „Jak umiejętnie korzystać z publikacji statystycznych”.

img_2025

Cele ogólne:

– zdobycie umiejętności wyszukiwania danych statystycznych,

– utrwalanie wiedzy na temat wybranych pojęć statystycznych,

– utrwalanie wiedzy na temat sposobów prezentacji danych w formie graficznej.

 

Cele szczegółowe:

– uczeń potrafi dotrzeć do publikacji statystycznych (strona GUS/US) i wyszukać potrzebną informację

 

25 X 2016 r przeprowadzono lekcje w klasach V pt. „Ile lat ma Guś”.

20161025_112029

Cele ogólne:

– utrwalenie zdobytej wiedzy statystycznej,

– wprowadzenie nowych pojęć statystycznych,

– zapoznanie uczniów z nowymi formami prezentacji danych w formie graficznej.

 

Cele szczegółowe:

– uczeń zna pojęcie dominanty i średniej arytmetycznej, potrafi wskazać te wartości wśród badanej zbiorowości,

– uczeń potrafi przedstawić dane statystyczne w formie graficznej (na wykresie),

– uczeń zna podstawowe etapy badania statystycznego.

 

26 X 2016 r przeprowadzono lekcje w klasach IV pt. „Jaki to zawód?”

20161026_112711

Cele ogólne:

– przedstawienie zawodu statystyka,

– przedstawienie statystyki publicznej.

 

Cele szczegółowe:

– zapoznanie uczniów z czynnościami wykonywanymi przez statystyka,

– zapoznanie uczniów z pojęciem i zadaniami statystyki publicznej,

– zapoznanie uczniów z wybranymi danymi statystycznymi i sposobami ich pozyskiwania.

Zapraszamy do galerii zdjęć