Łąka – środowisko życia roślin i zwierząt

DSC03325

Lekcje przyrody w klasie IVb odbywają się w pracowni przyrodniczej oraz w terenie. Podczas omawiania ekosystemów lasu , pola i łąki uczniowie mieli okazję zobaczyć w parku, ogrodzie i na łące organizmy żyjące w tych środowiskach. Podsumowaniem całego działu będzie wycieczka do Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Uczniowie wędrując trasą ścieżki dydaktycznej stworzonej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych  zaobserwują wszystkie ekosystemy. Na zdjęciach pokazane są projekty uczniów obrazujące świat roślin i zwierząt łąki.

Lidia Reps

DSC03313 DSC03314 DSC03315 DSC03316 DSC03317 DSC03318 DSC03319 DSC03320 DSC03321 DSC03322 DSC03323 DSC03324 DSC03325 DSC03326 DSC03327 DSC03328