Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

W ramach udziału świetlicy w Ogólnopolskim Konkursie  dla szkół „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów otwartości i wrażliwości na potrzeby osób słabszych i potrzebujących pomocy.

Wstępem do naszego konkursu była rozmowa o sposobach niesienia pomocy innym, prezentacja pomysłów: Jak można pomagać innym?, Dlaczego pomagamy innym?.

Uczniowie swoje prace wykonali techniką dowolną.

Oceniając prace plastyczne jury wzięło pod uwagę oryginalność oraz walory artystyczne prac.

 

Osoby wyróżnione:

I miejsce        –    Eliza Klimczak      kl. III a

II miejsce       –    Weronika Gądko   kl. III a

III miejsce     –    Hania Barcik         kl. III b

 

Wychowawcy świetlicy