Informacje o terapii logopedycznej

LOGOPEDIAW roku szkolnym 2015/2016 terapię logopedyczną prowadzi Pani Dagmara Szewczyk-Hajncz.

Poniżej materiały dla rodziców:

Informacja o terapii logopedycznej

Zasady terapii logopedycznej

Oświadczenie o zapoznaniu się z diagnozą

Oświadczenie zgody na produkty