Informacja dotycząca świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo,

Od wielu lat świetlica szkolna była otwarta od 07:00-16:30, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców.

Jeżeli Państwa oczekiwania w tym zakresie są inne, proszę złożyć stosowny wniosek w sekretariacie.

Dyrektor szkoły

Lidia Reps