Informacja dotycząca przerwy świątecznej

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

Dyrektorzy Szkół Gminy Kąty Wrocławskie informują, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami  3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) – okresy zimowej przerwy świątecznej, która trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W związku z powyższym szkoły w tych terminach będą nieczynne.

 

Dyrektor szkoły Lidia Reps