Informacja dla rodziców szóstoklasistów

wglad do prac

Poniżej prezentujemy dokumenty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac uczniów.

W tym roku szkolnym wgląd do prac szóstoklasistów odbywa się na innych zasadach niż do tej pory.

W załącznikach zawarta jest szczegółowa informacja.

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej