Harmonogram działań szkoły w ostatnim tygodniu nauki

Prezentujemy harmonogram pracy szkoły w ostatnim tygodniu nauki w roku szkolnym 2014/2015. W dokumencie znajdują się  imprezy i konkursy, informacje o podręcznikach oraz giełdzie używanych książek.

Data Organizacja pracy
22 czerwca           poniedziałek „Gala   Talentów”   klasy I-IIIpozostałe   lekcje wg planu klasy I-III
lekcje   wg planu klasy IV-VI
23 czerwca                   wtorek lekcje   wg planu klasy I-III
lekcje   wg planu klasy IV-VI
24 czerwca                    środa lekcje   wg planu klasy I-III
lekcje   wg planu klasy IV-VI uroczyste zakończenie klas VI z   udziałem rodziców godz. 17,00       sala   gimnastyczna przy ul. Żeromskiego

 

25 czerwca               czwartek giełda   podręczników*pozostałe   lekcje wg planu klasy I-IIIwręczanie   dyplomów , nagród za dodatkowe osiągnięcia

 

giełda   podręczników*wręczanie   dyplomów , nagród za dodatkowe osiągnięcia„Gala   Talentów”  klasy IV-VI
26 czerwca                  piątek 9,00    uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-III   na sali gimnastycznej przy ul. Żeromskiego

godz. 9,30 spotkanie uczniów klas   I-III z wychowawcami                                w klasach

 

godz. 9,00 spotkanie uczniów klas IV   –VI  z wychowawcami     w klasach

9,45    uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV i V  na sali   gimnastycznej przy ul. Żeromskiego

Informacja o podręcznikach obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016*

Szanowni Państwo,  informujemy, że uczniowie klas I, II i IV otrzymają darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe  we wrześniu 2015 r. w ramach programu rządowego.  Rodzice tych dzieci obowiązkowo kupują podręczniki i ćwiczenia do nauki religii i języka niemieckiego (drugiego dodatkowego, obowiązkowego języka nowożytnego).  Drugi język obcy w roku szkolnym 2015/2016 obowiązuje w naszej szkole  w klasach III, IV,V i VI.

Rodzice uczniów klas III, V i VI zaopatrują dzieci w niezbędne podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie wg wykazu, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły  15 czerwca 2015 r.

  

Giełda używanych podręczników 25 czerwiec 2015 r.

Od godz. 8,15 do 8,45 klasy IV odkupują podręczniki od klas V.

Od 8,45 do 9,15 klasy V odkupują podręczniki od klas VI.

 

W edukacji wczesnoszkolnej rodziców klas II i III  prosimy o osobisty kontakt z rodzicami uczniów klas starszych  w celu odkupienia używanych podręczników do nauki religii.

Informujemy rodziców obecnych klas VI , że ich dzieci (uczniowie klas I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016) otrzymają podręczniki zakupione przez gimnazjum z dotacji MEN.