GRY PLANSZOWE NA PODSTAWIE LITERATURY

W tym tygodniu uczniowie klas 5a i 6a podczas lekcji języka polskiego pracowali nad wspólnym projektem. Zadaniem grup było stworzenie gier planszowych na podstawie poznanych utworów literackich.

Zadanie zostało podzielone na etapy i wymagało od uczniów dobrej organizacji. Po pierwsze każda z grup stworzyła projekt gry, ustaliła jej zasady oraz zaplanowała dalszą pracę. Uczniowie musieli zastanowić się nad mechaniką rozgrywek, celem gry, a także nad sposobami rywalizacji.

Następnie uczniowie przystąpili do etapu tworzenia wizualnych elementów, takich jak plansze, karty i pionki. Wykazali się przy tym niezwykłą kreatywnością i umiejętnościami manualnymi, pracując nad estetycznym i funkcjonalnym wykonaniem swoich prac.

Efekt końcowy polegał na testowaniu gier przez koleżanki i kolegów z klasy. Uczniowie zwracali uwagę na to, czy zasady są jasne, czy gra jest interesująca oraz czy wszystko działa zgodnie z założeniami. Po zakończonej rozgrywce uczniowie przeprowadzili dyskusję na temat swoich doświadczeń, dzieląc się uwagami na temat tego, co działało dobrze, a co wymaga poprawy.

Grupy uczniów z klasy 6a przygotowały gry na podstawie lektury „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnára. Natomiast uczniowie z klasy 5a pracowali nad grami bazującymi na motywach mitologii greckiej.

Aleksandra Ławrynowicz